Vad innebär hållbart företagande?

Hållbart företagande är ett område som växer mer och mer för varje år som går. Ju mer medvetna vi blir om den påverkan vi har som människor på vår jord desto viktigare och mer relevant blir detta ämne. Hållbart företagande är ett brett begrepp som används väldigt frekvent idag inom den svenska arbetsvärlden. Med detta uttryck så kan man hänvisa till den ekonomiska sidan av ett företag, den miljömässiga sidan, och också den sociala sidan av ett företag.

Ett företag som är ekonomiskt hållbart strävar inte bara efter ekonomisk vinst, utan efter en ekonomisk vinst som inte skadar vår miljö. I många fall så startas ett företag upp för att just förbättra en individs, en grupps, eller ett samhälles ekonomi. Tyvärr så går det fler gånger åt det andra hållet än åt det önskade. De viktigaste bitarna ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv för ett företag är att företaget ska kunna gå med vinst och över en bestämd tidsperiod kunna växa. Detta är självklart något som väldigt få företag, i det stora hela, lyckas göra. Många entreprenörer går igenom stora misslyckanden innan deras företag tar fart.

Det finns många företag idag som är väldigt framgångsrika ekonomiskt sett, men som fortsätter att utsätta vår miljö för stora utsläpp och skador. Ett sådant företag skulle då inte kunna klassas som miljömässigt hållbart, även om det ur ett ekonomiskt perspektiv är framgångsrikt. Vårt samhälle har idag utvecklat högre standarder än tidigare och vi förväntar oss nu från de större företagen i landet att de tar hand och värnar om vår jord. En annan viktig faktor som faller under det miljömässiga perspektivet är hur företagen använder sig av jordens naturresurser och hur man kan spara på dem. Istället för att ha hela sin arbetsstab på kontoret så kan man låta sina arbetare jobba hemifrån, för att minska användningen av bil och andra fordon. På samma sätt ser vi också fler och fler internationella företag idag som väljer att ha sina konferenser och möten via videosamtal, vilket självklart är ett effektivt sätt att minska användningen av flygplan. Ytterligare exempel på hållbarhet för miljön inom företagande är de butiker och affärer som har implementerat återvinningsbara och nedbrytbara produkter för att både minimera användning av naturresurser och avfall.

Social hållbarhet är ytterligare en del av arbetsvärlden som verkligen fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Här kan det handla om jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och miljö. Under det senaste årtiondet så har det fokuserats mycket på mångfald och jämställdhet. Mångfald i syfte att företag bör representera vårt samhälle, som idag består av olika nationaliteter och bakgrunder. Forskning inom ämnet har bevisat att diskriminering varit otroligt närvarande i den svenska arbetsvärlden under 1900-talet och början på 2000-talet. Trots att vi ser en noterbar förbättring så sker det fortfarande konstant. Jämställdhetsfrågan är också väldigt aktuell och fler och fler företag är idag villiga att bekänna faktumet att de gjort fel förr genom att betala män högre löner än kvinnor.

Tesla ledande inom industrin

Det är svårt att undgå att se namnet Tesla om man är intresserad av världens teknik och utveckling mot en grönare framtid. Tesla, lett av Elon Musk, har lyckats utveckla tekniker och maskiner som vi knappt kunde drömma om för 40 år sedan. Idag anses företaget vara ett av de största inom hållbart företagande.

En av företagets nyare innovationer är dess nya solcell Powerwall. Denna nya produkt är en konkurrent till nuvarande solceller som finns på marknaden. Tesla har utvecklat denna produkt för att privatpersoner och familjer ska kunna lagra sin energi som de får från solen, för att sedan kunna använda den under dagar som solen inte skiner, när man har strömavbrott eller under nattetid. Tesla har fått mycket beröm från ett hållbart perspektiv då man hoppas kunna införa denna produkt i fler och fler hem under åren som kommer. På detta sätt kan personer själva välja vilken typ av energi de vill använda sig av, vilket i sin tur kommer att resultera i ett mindre användande av knappa naturresurser.

Den största innovationen är företagets bil som kom att inspirera världen till användandet av elbilar. Idag ser vi Teslabilar i många delar av världen och i Sverige så blir det vanligare och vanligare. Denna bil har också inspirerat andra bilgiganter inom industrin att utveckla sina egna versioner av elbilar. Det har på senare tid har uppkommit en del kritik mot Tesla och mot elbilen rent generellt. Kritiker menar att den som är för elbilen inte tittar på hela processen av en sådan bil. De argumenterar att man inte räknar med utsläppen från tillverkaren av bilens delar, byggandet av bilens batteri och dess livstid. Men tack vare en väl bearbetad analys av elbilen så har man kommit fram till faktumet att om man räknar med alla faktorer, från tillverkningen till bilkörning, så visar det sig att en Teslabil endast släpper ut hälften av den växthusgas som en vanlig bensinbil släpper ut under sin livstid. I Kina har ett flertal städer utvecklat framtidsplaner som kommer att förbjuda bensin- och dieselbilar i de centrala delarna av dessa städer. Detta initiativ har utvecklats efter det att luftkvaliteten i dessa städer har blivit så pass illa att den har orsakat fler och fler dödsfall varje år sedan 2009.

Köttet som värnar om vår framtid

Hållbarhet inom företagande har i USA varit en viktig del av de stora företagens grundpelare. Som det ledande landet inom teknologi och innovation så är det viktigt att det är just USA som visar hur saker och ting bör göras. Det finns massvis med företag i landet som under de senaste 20 åren utvecklat ett arbetssätt som inte bara undviker att förstöra vår planet utan som också hjälper till att bygga upp den igen.

Ett företag som setts överallt i världen under de senaste åren är Beyond Meat. Företaget blev känt när de presenterade sin köttsmakande veganska hamburgare. Hamburgaren tog världen med storm och kan idag hittas i många matvarubutiker världen runt samt i restauranger av all rang. Utöver hamburgaren så har Beyond Meat också många andra alternativ till dem som föredrar att inte äta djurprodukter som till exempel korvar, köttbullar och köttfärs. Företaget använder sig av en arbetsmetod där man använder sig av återvunna förpackningar, produkter som inte leder till ett störa växthusgasutsläpp och dessutom så är alla deras förpackningar nedbrytningsbara.

I väl genomförda studier så jämförde man miljöeffekterna som denna nya ”hamburgare” har till skillnad mot en vanlig hamburgare, gjord på kött från kon. Resultaten var häpnadsväckande då de visade att en Beyond Meat-burgare kräver 45 % mindre energi, har 99 % mindre effekt på världens vattenbrist och en 93 % mindre användning av mark.

Med hjälp av dessa siffror och resultat så har företaget kunnat bevisa att det finns ett svar på den miljökris som världen finner sig i idag. Utöver företagets innovativa tekniker att utveckla matprodukter till individer som inte äter kött, så har också Beyond Meat vunnit många kunder tack vare just sin hållbara företagsidé. Få saker lockar bättre i dagens samhälle än ett företag som är helhjärtade och genuina, med ett mål som inte bara gynnar dem själva utan hela världen.

Är ungdomarna svaret?

Idag så har Sverige fler ungdomar som vill studera på universitetsnivå än någonsin tidigare. Detta har lett till ett än större utbud av program och kurser att studera, vilket är väldigt positivt sett ur ett samhällsperspektiv. I takt med att fler och fler av Sveriges ungdomar vill studera så växer också efterfrågan att studera ekonomi och företagande.

Företagande och entreprenörskap är, enligt de äldre generationerna, inte någonting som man kan lära sig bakom skolbänken, utan något som endast erfarenhet kan lära ut. Då detta kan vara delvis sant, så är behovet av utbildade och kunniga inom hållbar utveckling större än någonsin. Det är viktigt att skilja på entreprenörskap och hållbart företagande. En kreativ entreprenör kan ha god kunskap om vad som krävs för ett framgångsrikt företag, men kan ha potentiella problem när det kommer till att göra det på ett miljövänligt och socialt accepterat, hållbart sätt. Här hoppas man kunna kombinera den universitetsutbildade med entreprenören och skapa ett samarbete som leder Sveriges företags- och arbetsvärld till en ljusare och klimatsmartare framtid. Vad skulle man då kunna studera om man är intresserad av att bidra till en bättre och mer miljövänlig framtid inom denna industri? Det berättar vi här nedan.

Vad man kan utbilda sig till

 

För den som är intresserad av företagsvärlden och dessutom har en brinnande passion att bevara den vackra jord som vi lever på, så finns det en hel del alternativ på universitetsnivå som man kan välja att studera. KTH, den Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, är ett av de ledande universiteten i Europa inom detta område. Skolan, som är ledande inom många områden, erbjuder sina miljöintresserade elever ett flertal olika kandidatexamina och masterutbildningar att välja mellan. Det är självklart väldigt få förunnat att få chansen att studera på KTH och det finns massvis med andra universitet som erbjuder liknande kurser och utbildningar.

Den ledande kandidatexamen inom klimat och hållbar utveckling är Energi och miljö, civilingenjör. Denna utbildning riktar ett stort fokus på klimatfrågan, utifrån flera olika perspektiv. Med stora delar av grundläggande naturkunskap så krävs det att man har gjort bra ifrån sig inom dessa ämnen under sin gymnasietid och även på eventuella högskoleprovsresultat. Denna utbildning hoppas kunna ta fram kreativa och lösningsorienterade individer som inte bara är aktuella för jobb i Sverige, utan i hela världen.

Den svenska utbildningsnämnden hoppas kunna öka antalet elever som söker dessa utbildningar med 50 % inom de kommande tio åren.

Sveriges företagande för ett bättre klimat

Svenska företag har under en väldigt lång tid varit involverade i klimatfrågan. Landets företag anses idag vara av de absolut bästa inom ämnet. Den största frågan och det största problemet som företag idag fokuserar på är klimatutsläppet. Klimatutsläppet hänvisar till det utsläpp som ett företag orsakar genom allt sitt arbete. Det kan vara genom tillverkning, transport, energianvändning, osv. Detta är en av de absolut viktigaste punkterna inom företagsvärlden när det kommer till uppvärmningen av vår jord.

Detta klimatutsläpp har under hela 2000-talet varit en viktig pelare inom klimatfrågan i Sverige. Tack vare att den svenska politiken tagit detta ämne med stor seriositet, så har också den svenska befolkningen gjort det. Företag har investerat i program, lösningar och förbättringar som minskar individuell transport och istället ökar möjligheterna att använda sig av pendeltrafiken.

Ytterligare ett initiativ som har fått ordentligt med uppmärksamhet världen över är distansarbetet inom svenska företag. Efter det att livet gått tillbaka till det normala, till viss del, efter pandemin så har svenska företag visat hur man kan lära sig av en sådan tragisk händelse. Under denna pandemi så var det varken säkert eller rekommenderat att åka in till sitt kontor eller sin arbetsplats. Detta gjorde att många företag i landet utvecklade möjligheten att jobba på distans eller hemifrån. Det visade sig inte bara att det går lika bra att arbeta på distans, utan i många fall så fick de anställda ut mer av sin arbetstid på detta sätt. Tack vare dessa resultat så har företag i Sverige idag gett sina anställda valet att komma in till kontoret. För den som föredrar att stanna hemma, så är det fullt acceptabelt. Denna lösning tros ha en väldig positiv effekt på klimatutsläppet.

Svenska initiativ mot klimatutsläppet

Ett initiativ som fått ett stort följe under de senaste åren är Sveriges miljömål. Sveriges miljömål är en nämnd som består av individer från många olika myndigheter som till exempel Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta initiativ utvecklar idéer och åtgärder för ett långsiktigt hälsosammare företagande. Dessa åtgärder presenteras sedan inför företag som uttrycker sig intresserade av att minska sitt klimatutsläpp. Sveriges miljömål har varit igång i drygt fem år och visat sig väldigt effektiv i sitt arbete. Som tidigare nämnts så har möjligheten till distansarbete ökat under de senaste åren och mycket är tack vare Sveriges miljömål. I sina konkreta förslag till företag som presenterades 2018 så lade man mycket fokus på just distansarbetet. I sin presentation berättade man för företag hur man kan använda sig av resfria möten, erbjuda möjligheten för kollektiva färdmedel alternativt cyklar och eventuella lösningar som skulle minska körsträckan för de anställda.

Sveriges miljömål fortsätter att jobba mot ett klimatsmartare Sverige. Idag läggs mycket fokus på jordbruksindustrin då den största oron är köttproduktionen. Bland annat så rekommenderar man företag och chefer att minska inköp av kött och att istället erbjuda vegetariska eller veganska alternativ.