Är ungdomarna svaret?

Idag så har Sverige fler ungdomar som vill studera på universitetsnivå än någonsin tidigare. Detta har lett till ett än större utbud av program och kurser att studera, vilket är väldigt positivt sett ur ett samhällsperspektiv. I takt med att fler och fler av Sveriges ungdomar vill studera så växer också efterfrågan att studera ekonomi och företagande.

Företagande och entreprenörskap är, enligt de äldre generationerna, inte någonting som man kan lära sig bakom skolbänken, utan något som endast erfarenhet kan lära ut. Då detta kan vara delvis sant, så är behovet av utbildade och kunniga inom hållbar utveckling större än någonsin. Det är viktigt att skilja på entreprenörskap och hållbart företagande. En kreativ entreprenör kan ha god kunskap om vad som krävs för ett framgångsrikt företag, men kan ha potentiella problem när det kommer till att göra det på ett miljövänligt och socialt accepterat, hållbart sätt. Här hoppas man kunna kombinera den universitetsutbildade med entreprenören och skapa ett samarbete som leder Sveriges företags- och arbetsvärld till en ljusare och klimatsmartare framtid. Vad skulle man då kunna studera om man är intresserad av att bidra till en bättre och mer miljövänlig framtid inom denna industri? Det berättar vi här nedan.