Svenska initiativ mot klimatutsläppet

Ett initiativ som fått ett stort följe under de senaste åren är Sveriges miljömål. Sveriges miljömål är en nämnd som består av individer från många olika myndigheter som till exempel Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta initiativ utvecklar idéer och åtgärder för ett långsiktigt hälsosammare företagande. Dessa åtgärder presenteras sedan inför företag som uttrycker sig intresserade av att minska sitt klimatutsläpp. Sveriges miljömål har varit igång i drygt fem år och visat sig väldigt effektiv i sitt arbete. Som tidigare nämnts så har möjligheten till distansarbete ökat under de senaste åren och mycket är tack vare Sveriges miljömål. I sina konkreta förslag till företag som presenterades 2018 så lade man mycket fokus på just distansarbetet. I sin presentation berättade man för företag hur man kan använda sig av resfria möten, erbjuda möjligheten för kollektiva färdmedel alternativt cyklar och eventuella lösningar som skulle minska körsträckan för de anställda.

Sveriges miljömål fortsätter att jobba mot ett klimatsmartare Sverige. Idag läggs mycket fokus på jordbruksindustrin då den största oron är köttproduktionen. Bland annat så rekommenderar man företag och chefer att minska inköp av kött och att istället erbjuda vegetariska eller veganska alternativ.