Vad innebär hållbart företagande?

Hållbart företagande är ett område som växer mer och mer för varje år som går. Ju mer medvetna vi blir om den påverkan vi har som människor på vår jord desto viktigare och mer relevant blir detta ämne. Hållbart företagande är ett brett begrepp som används väldigt frekvent idag inom den svenska arbetsvärlden. Med detta uttryck så kan man hänvisa till den ekonomiska sidan av ett företag, den miljömässiga sidan, och också den sociala sidan av ett företag.

Ett företag som är ekonomiskt hållbart strävar inte bara efter ekonomisk vinst, utan efter en ekonomisk vinst som inte skadar vår miljö. I många fall så startas ett företag upp för att just förbättra en individs, en grupps, eller ett samhälles ekonomi. Tyvärr så går det fler gånger åt det andra hållet än åt det önskade. De viktigaste bitarna ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv för ett företag är att företaget ska kunna gå med vinst och över en bestämd tidsperiod kunna växa. Detta är självklart något som väldigt få företag, i det stora hela, lyckas göra. Många entreprenörer går igenom stora misslyckanden innan deras företag tar fart.

Det finns många företag idag som är väldigt framgångsrika ekonomiskt sett, men som fortsätter att utsätta vår miljö för stora utsläpp och skador. Ett sådant företag skulle då inte kunna klassas som miljömässigt hållbart, även om det ur ett ekonomiskt perspektiv är framgångsrikt. Vårt samhälle har idag utvecklat högre standarder än tidigare och vi förväntar oss nu från de större företagen i landet att de tar hand och värnar om vår jord. En annan viktig faktor som faller under det miljömässiga perspektivet är hur företagen använder sig av jordens naturresurser och hur man kan spara på dem. Istället för att ha hela sin arbetsstab på kontoret så kan man låta sina arbetare jobba hemifrån, för att minska användningen av bil och andra fordon. På samma sätt ser vi också fler och fler internationella företag idag som väljer att ha sina konferenser och möten via videosamtal, vilket självklart är ett effektivt sätt att minska användningen av flygplan. Ytterligare exempel på hållbarhet för miljön inom företagande är de butiker och affärer som har implementerat återvinningsbara och nedbrytbara produkter för att både minimera användning av naturresurser och avfall.

Social hållbarhet är ytterligare en del av arbetsvärlden som verkligen fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Här kan det handla om jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och miljö. Under det senaste årtiondet så har det fokuserats mycket på mångfald och jämställdhet. Mångfald i syfte att företag bör representera vårt samhälle, som idag består av olika nationaliteter och bakgrunder. Forskning inom ämnet har bevisat att diskriminering varit otroligt närvarande i den svenska arbetsvärlden under 1900-talet och början på 2000-talet. Trots att vi ser en noterbar förbättring så sker det fortfarande konstant. Jämställdhetsfrågan är också väldigt aktuell och fler och fler företag är idag villiga att bekänna faktumet att de gjort fel förr genom att betala män högre löner än kvinnor.