Sveriges företagande för ett bättre klimat

Svenska företag har under en väldigt lång tid varit involverade i klimatfrågan. Landets företag anses idag vara av de absolut bästa inom ämnet. Den största frågan och det största problemet som företag idag fokuserar på är klimatutsläppet. Klimatutsläppet hänvisar till det utsläpp som ett företag orsakar genom allt sitt arbete. Det kan vara genom tillverkning, transport, energianvändning, osv. Detta är en av de absolut viktigaste punkterna inom företagsvärlden när det kommer till uppvärmningen av vår jord.

Detta klimatutsläpp har under hela 2000-talet varit en viktig pelare inom klimatfrågan i Sverige. Tack vare att den svenska politiken tagit detta ämne med stor seriositet, så har också den svenska befolkningen gjort det. Företag har investerat i program, lösningar och förbättringar som minskar individuell transport och istället ökar möjligheterna att använda sig av pendeltrafiken.

Ytterligare ett initiativ som har fått ordentligt med uppmärksamhet världen över är distansarbetet inom svenska företag. Efter det att livet gått tillbaka till det normala, till viss del, efter pandemin så har svenska företag visat hur man kan lära sig av en sådan tragisk händelse. Under denna pandemi så var det varken säkert eller rekommenderat att åka in till sitt kontor eller sin arbetsplats. Detta gjorde att många företag i landet utvecklade möjligheten att jobba på distans eller hemifrån. Det visade sig inte bara att det går lika bra att arbeta på distans, utan i många fall så fick de anställda ut mer av sin arbetstid på detta sätt. Tack vare dessa resultat så har företag i Sverige idag gett sina anställda valet att komma in till kontoret. För den som föredrar att stanna hemma, så är det fullt acceptabelt. Denna lösning tros ha en väldig positiv effekt på klimatutsläppet.

Svenska initiativ mot klimatutsläppet

Ett initiativ som fått ett stort följe under de senaste åren är Sveriges miljömål. Sveriges miljömål är en nämnd som består av individer från många olika myndigheter som till exempel Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta initiativ utvecklar idéer och åtgärder för ett långsiktigt hälsosammare företagande. Dessa åtgärder presenteras sedan inför företag som uttrycker sig intresserade av att minska sitt klimatutsläpp. Sveriges miljömål har varit igång i drygt fem år och visat sig väldigt effektiv i sitt arbete. Som tidigare nämnts så har möjligheten till distansarbete ökat under de senaste åren och mycket är tack vare Sveriges miljömål. I sina konkreta förslag till företag som presenterades 2018 så lade man mycket fokus på just distansarbetet. I sin presentation berättade man för företag hur man kan använda sig av resfria möten, erbjuda möjligheten för kollektiva färdmedel alternativt cyklar och eventuella lösningar som skulle minska körsträckan för de anställda.

Sveriges miljömål fortsätter att jobba mot ett klimatsmartare Sverige. Idag läggs mycket fokus på jordbruksindustrin då den största oron är köttproduktionen. Bland annat så rekommenderar man företag och chefer att minska inköp av kött och att istället erbjuda vegetariska eller veganska alternativ.