Kapa företagets kostnader

Med en möjlig lågkonjunktur i antågande är det många företagare som börjar förbereda sig genom att kapa sina kostnader. Den som gör det i god tid kommer sannolikt ha konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Om ni redan nu börjar titta på var det går att spara kommer ni ha starkare finanser när och om sämre tider kommer. Det är något som kan göra att ni till exempel inte behöver säga upp folk eller sänka löner.

Investera i solceller

Med skenande elpriser är ett smart sätt att sänka företagets kostnader att investera i solceller. Företag som producerar sin egen el kommer vara mycket mindre känsliga för prisfluktuationer orsakade av nätproblem, krig, extremväder eller andra påverkansfaktorer.

Skär ner på kontorsytan

I en tid när hemarbete blivit mer populärt och också något de flesta företag insett funkar i stort sett lika bra som att vara på kontoret, är det också många som står med onödigt stora ytor. Om du uppmuntrar din personal att arbeta hemma kan ni frigöra väldigt mycket pengar. Om ni äger ett befintligt kontor kan ni hyra ut delar av det. Annars kan ni hitta ett mindre ställe att sitta på, eller hyra in er på ett kontorshotell.

Tänk dock på att du som arbetsgivare fortfarande har ett arbetsmiljöansvar för dina anställda. Se till att säkerställa att arbetsmiljön är bra oavsett var folk jobbar. Det inkluderar både ergonomi som kontorsstolar, skärmar och skrivbord. Men också andra saker som mötesrum, telefonrum med mera. Att se till att personalen mår bra och trivs är ofta den bästa kostnadsbesparingen du kan göra. Alternativkostnaden för att rekrytera och skola in ny personal är mycket högre.

Se över inköpskostnaderna

I goda tider är det lätt att låta kostnader sticka iväg. När intäktsströmmarna är i stort sett garanterade och konstanta är det lätt att bli lite lat och bara acceptera en säljares pris. Eller att stanna kvar med en leverantör av gammal vana istället för att se sig om på marknaden. Inköp är ofta en väldigt stor del av ett företags kostnader, vilket gör att omförhandlade leverantörsavtal kan bli väldigt ekonomiskt fördelaktigt.

Titta också på andra löpande kostnader som abonnemang och olika typer av programvara. Även här är det vanligt att den som gör en ordentlig genomlysning av vad företaget betalar för kommer hitta stora kostnadsbesparingar. Papperstidningar som aldrig läses, gammal programvara som aldrig används. Allt det samlar gärna ihop sig till stora och helt onödiga summor.