Högskoleprovet – en bra start inför ditt framtida företagande

Oavsett om du är sugen på att starta ett eget företag eller vill studera vidare är högskoleprovet 2022 en bra start inför din framtida karriär. Det kan även vara så att du redan har en idé till ett företag du vill starta men saknar rätt kunskap för att kunna driva det bra. Då kan det vara en bra idé att göra högskoleprovet för att komma in på en utbildning som hjälper dig på vägen. Idag finns det utbildningar inom allt från ekonomi, marknadsföring och entreprenörskap till utbildningar inom ett specifikt område såsom exempelvis affärsutvecklare och besöksnäring.

Vad är högskoleprovet?

Högskoleprovet är ett frivilligt prov och kan vara ett sätt att komma in på din utbildning om inte betygen räcker till, alternativt vara med i fler urvalsgrupper vilket ökar chansen att komma in på sin önskade utbildning. Detta år hålls högskoleprovet 2022 två gånger på våren och en gång på hösten. Det första provet hölls lördagen den 12 mars, det andra hölls 7 maj 2022 och på hösten kommer ett anordnas den 23 oktober. Provet består av åtta delprov där hälften av uppgifterna är kvantitativa och hälften av uppgifterna är verbala.

Hur anmäler man sig?

Anmälan för höstens högskoleprov 2022 öppnar tisdagen den 16 augusti och stänger den 23 augusti. Du anmäler dig via hemsidan hogskoleprov.nu.

Hur förbereder man sig inför högskoleprovet?

Det bästa sättet att förbereda sig inför högskoleprovet är att köpa VIP-medlemskap som ger dig en utbildning i hur du klarar högskoleprovet på bästa sätt. Det finns runt 2000 uppgifter att öva på samt med förklaringar till och du får även en personlig coach som tidigare fått 2.0 på högskoleprovet och som hjälper dig med hur du ska lägga upp studierna inför högskoleprovet. VIP-medlemskapet kommer även med en förbättringsgaranti, vilket innebär att om du genomgått minst 30 % av utbildningen och inte fått bättre resultat på provet så betalar de avgiften för ditt nästa högskoleprov. Du kan även öva gratis med högskoleprovtränaren som ger dig tillgång till gamla prov sedan våren 2000.

När får man resultatet?

Resultatet kommer oftast en månad efter att du skrivit provet. Om du besitter ett svenskt personnummer kan du använda dig av hogskoleprov.nu och logga in med de uppgifter du använde dig av när du registrerade dig för provet för att se resultatet. Resultatet förs sedan över per automatik till antagningen, vilket gör att du därefter kan ansöka om de utbildningar eller kurser du är sugen på att gå.

Det kan aldrig vara en nackdel att lära sig något nytt så fundera på vilka kurser och utbildningar du behöver för att komma vidare i din karriär eller företagande och gör sedan högskoleprovet för att komma in på dessa.

Kapa företagets kostnader

Med en möjlig lågkonjunktur i antågande är det många företagare som börjar förbereda sig genom att kapa sina kostnader. Den som gör det i god tid kommer sannolikt ha konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Om ni redan nu börjar titta på var det går att spara kommer ni ha starkare finanser när och om sämre tider kommer. Det är något som kan göra att ni till exempel inte behöver säga upp folk eller sänka löner.

Investera i solceller

Med skenande elpriser är ett smart sätt att sänka företagets kostnader att investera i solceller. Företag som producerar sin egen el kommer vara mycket mindre känsliga för prisfluktuationer orsakade av nätproblem, krig, extremväder eller andra påverkansfaktorer.

Skär ner på kontorsytan

I en tid när hemarbete blivit mer populärt och också något de flesta företag insett funkar i stort sett lika bra som att vara på kontoret, är det också många som står med onödigt stora ytor. Om du uppmuntrar din personal att arbeta hemma kan ni frigöra väldigt mycket pengar. Om ni äger ett befintligt kontor kan ni hyra ut delar av det. Annars kan ni hitta ett mindre ställe att sitta på, eller hyra in er på ett kontorshotell.

Tänk dock på att du som arbetsgivare fortfarande har ett arbetsmiljöansvar för dina anställda. Se till att säkerställa att arbetsmiljön är bra oavsett var folk jobbar. Det inkluderar både ergonomi som kontorsstolar, skärmar och skrivbord. Men också andra saker som mötesrum, telefonrum med mera. Att se till att personalen mår bra och trivs är ofta den bästa kostnadsbesparingen du kan göra. Alternativkostnaden för att rekrytera och skola in ny personal är mycket högre.

Se över inköpskostnaderna

I goda tider är det lätt att låta kostnader sticka iväg. När intäktsströmmarna är i stort sett garanterade och konstanta är det lätt att bli lite lat och bara acceptera en säljares pris. Eller att stanna kvar med en leverantör av gammal vana istället för att se sig om på marknaden. Inköp är ofta en väldigt stor del av ett företags kostnader, vilket gör att omförhandlade leverantörsavtal kan bli väldigt ekonomiskt fördelaktigt.

Titta också på andra löpande kostnader som abonnemang och olika typer av programvara. Även här är det vanligt att den som gör en ordentlig genomlysning av vad företaget betalar för kommer hitta stora kostnadsbesparingar. Papperstidningar som aldrig läses, gammal programvara som aldrig används. Allt det samlar gärna ihop sig till stora och helt onödiga summor.