Hur ditt företag kan klara av tillfälliga arbetstoppar

Det finns många fördelar med att driva ett företag i Stockholmsregionen. Företagsklimatet är bra samtidigt som det finns en bra infrastruktur och en välutbildad och kompetent arbetskraft. Allt är emellertid inte perfekt och ett stort problem för många företag i Stockholmsregionen är svårigheten att kunna hitta arbetskraft för tillfälliga arbetstoppar under kanske en eller ett par månader. Här följer därför ett par tips om hur du kan hitta personal för kortare perioder.

Hyr in personal från bemanningsföretag

Det enklaste sättet för att snabbt få tillgång till personal är att du använder dig av ett väletablerat bemanningsföretag i Stockholm. Använder du dig till exempel av Next u kan du hyra in personer till ditt företag för perioder om allt från ett par dagar till ett par månader. Den stora fördelen med att anlita ett bemanningsföretag är att du själv inte behöver hantera anställningsförfarandet, vilket innebär att du även slipper en stor del av administrationen. Enkelt förklarat får du en faktura från bemanningsföretaget varje månad och den fakturan inkluderar i princip allt som har samband med den personal som du hyr in.

Samarbeta med ett annat företag

Ett annat alternativ är att du samarbetar med ett annat företag och att det andra företaget tar ansvar för personalfrågor. Som motprestation ansvarar ditt företag för andra delar i det gemensamma projektet. Är det inte möjligt att dela upp ansvarsområdena på ett rättvist sätt kan det vara en lösning att vinsten delas upp utifrån vilka insatser, till exempel i form av personal, som ni har gjort i projektet.

Anställ personal på korttidskontrakt

Det sista alternativet är att du själv söker och anställer personal på korttidskontrakt till ditt företag. Ska du hitta kompetent arbetskraft måste du vara innovativ i din rekrytering och till exempel använda sociala medier för att sprida dina platsannonser. Använder du dig av traditionella metoder, som till exempel Arbetsförmedlingen, kommer du att få mycket svårt att finna kompetenta personer att anställa i din verksamhet.

Att själv anställa personal för korttidsanställningar är i de flesta situationer ett mindre lyckat alternativ. Förutom att det är svårt att finna rätt personer tar rekryteringsförfarandet betydande resurser i anspråk från ditt företag. Dessa resurser kan du använda betydligt bättre om du väljer att i stället anlita ett bemanningsföretag i Stockholm eller samarbeta med ett annat företag.