Sälj till offentlig sektor

Offentlig sektor upphandlar årligen för tiotals miljarder kronor. Ändå är det många företagare som avstår från att försöka ta del av den kakan. Varför man gör det kan bero på flera saker. Dels kanske man inte förstår hur det ska gå att tjäna pengar på det. Eller så skräms man av alla de olika krav som ställs. Den som vet hur han eller hon ska gå tillväga har dock möjlighet att nå en helt ny marknad. Och det är inte alls så svårt som det verkar.

Hitta upphandlingar

Alla myndigheter och offentligägda företag måste annonsera ut sina upphandlingar. Det är lagkrav på det. De måste också följa en uppsättning regler när de upphandlar. Det gör att en upphandling är förutsägbar. Upphandlingar kan du hitta via någon av de olika webbtjänster som samlar aktuella uppdrag. Några exempel på sådana är Tendign, e-avrop och Kommers Annons. I sin grundutformning är alla dessa gratis att använda.

Ha koll på skallkraven

En av de vanligaste orsakerna till att bli utesluten ur en upphandling är att man missat att fylla i ett skallkrav. Det kan till exempel handla om att redovisa sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete eller sitt miljösystem. Se till att alltid göra en checklista över vilka skallkrav du måste uppfylla så att du inte missar något. Ofta finns det också specifika krav på vad till exempel ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska innehålla. Dubbelkolla alltid så att ni gör det och omformulera vid behov.

Ha en tydlig strategi

När ni börjar jobba med en upphandling behöver ni titta på hur den är utformad och vad ni kan göra för att vinna den. Ni behöver en strategi. Det kan till exempel handla om att strategiskt sänka priset på vissa produkter för att få ett lägre anbudspris. Eller att satsa på att kunna erbjuda den upphandlande myndigheten den bästa möjliga organisationen för att få mest poäng på mjuka faktorer.

Utnyttja offentlighetsprincipen

I Sverige har myndigheter som regel inte rätt att hemlighålla handlingar. Det kallas för offentlighetsprincipen och är en av våra viktigaste grundlagar. Den principen gör att du dels kan hämta ut vilka som har vunnit tidigare upphandlingar för att få en uppfattning om vilken prisnivå ni kan lägga er på. Men det är också ett sätt att förbättra ert arbete med upphandlingar. Om ni förlorat en är det smart att alltid kontakta myndigheten och be om det anbud som vann. Då kan ni titta på dem och lära er till nästa gång.