Sälj till offentlig sektor

Offentlig sektor upphandlar årligen för tiotals miljarder kronor. Ändå är det många företagare som avstår från att försöka ta del av den kakan. Varför man gör det kan bero på flera saker. Dels kanske man inte förstår hur det ska gå att tjäna pengar på det. Eller så skräms man av alla de olika krav som ställs. Den som vet hur han eller hon ska gå tillväga har dock möjlighet att nå en helt ny marknad. Och det är inte alls så svårt som det verkar.

Hitta upphandlingar

Alla myndigheter och offentligägda företag måste annonsera ut sina upphandlingar. Det är lagkrav på det. De måste också följa en uppsättning regler när de upphandlar. Det gör att en upphandling är förutsägbar. Upphandlingar kan du hitta via någon av de olika webbtjänster som samlar aktuella uppdrag. Några exempel på sådana är Tendign, e-avrop och Kommers Annons. I sin grundutformning är alla dessa gratis att använda.

Ha koll på skallkraven

En av de vanligaste orsakerna till att bli utesluten ur en upphandling är att man missat att fylla i ett skallkrav. Det kan till exempel handla om att redovisa sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete eller sitt miljösystem. Se till att alltid göra en checklista över vilka skallkrav du måste uppfylla så att du inte missar något. Ofta finns det också specifika krav på vad till exempel ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska innehålla. Dubbelkolla alltid så att ni gör det och omformulera vid behov.

Ha en tydlig strategi

När ni börjar jobba med en upphandling behöver ni titta på hur den är utformad och vad ni kan göra för att vinna den. Ni behöver en strategi. Det kan till exempel handla om att strategiskt sänka priset på vissa produkter för att få ett lägre anbudspris. Eller att satsa på att kunna erbjuda den upphandlande myndigheten den bästa möjliga organisationen för att få mest poäng på mjuka faktorer.

Utnyttja offentlighetsprincipen

I Sverige har myndigheter som regel inte rätt att hemlighålla handlingar. Det kallas för offentlighetsprincipen och är en av våra viktigaste grundlagar. Den principen gör att du dels kan hämta ut vilka som har vunnit tidigare upphandlingar för att få en uppfattning om vilken prisnivå ni kan lägga er på. Men det är också ett sätt att förbättra ert arbete med upphandlingar. Om ni förlorat en är det smart att alltid kontakta myndigheten och be om det anbud som vann. Då kan ni titta på dem och lära er till nästa gång.

Hitta kunder till ditt företag

När du har en affärsidé och startat upp ditt företag är nästa steg att hitta kunder. För att du ska kunna hitta och få betalande kunder är det viktigt att du har en webbsida. Det är viktigt som företagare att finnas på nätet. Om du inte har en digital närvaro kan du missa många kunder. Det är även viktigt att ditt företag går att hitta på ett enkelt sätt. För att få en bra webbsida som kommer upp i relevanta sökningar kan du anlita Klingit som är experter på digital marknadsföring. Webbsidan spelar en stor roll. En besökare kan på någon sekund bestämma sig för att gå till en konkurrent för att webbsidan inte håller måttet. Klingit kan förutom att komponera ihop en bra webbsida hjälpa dig att bygga upp och stärka ditt varumärke.

Investera i bra hjälp

Att anlita proffs som Klingit är en investering som har stora chanser att ge bra avkastning. Det kostar pengar att anlita proffs men det kan löna sig genom att du får fler betalande kunder. En fördel att anlita Klingit är att de har blixtsnabba leveranser med hög kvalité på det som du beställt.

Kontakta dina drömkunder

När du ska locka kunder till ditt företag är det viktigt att du vet vilka kunder du vill ha och var de finns. När det kommer till dina första kunder är det en bra idé att gräva där du står. Människor som du har i din omgivning kan vara utmärkta första kunder. När du vet vilka dina önskekunder är ska du först få kontakt med dem. Du kan kontakta potentiella kunder genom e-post eller vanliga samtal. Du kan även besöka olika event om du vet att din målgrupp finns där. Det är kunderna som gör det möjligt att du kan leva på ditt företagande.

Utbildningar för entreprenörer

Att vara entreprenör kan ofta kännas ensamt och utmanande. Det gäller att ständigt vara uppdaterad om de senaste trenderna och marknadsändringarna. Dessutom behövs en tydlig strategi, en bra företagskultur och mycket annat.

Ledarskap är nyckeln till framgång, oavsett företagets storlek. Gott ledarskap behövs bland annat för att motivera anställda och leda hela företaget mot gemensamma mål. Det är även viktigt med självledarskap där du som entreprenör klarar av att leda dig själv och ditt bolag genom olika sorters utmaningar. Här kan du läsa mer om ledarskapskurser och andra utbildningar som passar entreprenörer.

Ledarskapsutbildning

Som entreprenör är det framför allt ledarskapsegenskaper som du behöver. Skillnaden på en företagsidé och ett riktigt företag är stor. Många trivs med att komma på innovativa idéer, men tycker det är desto svårare att leda ett företag. Som företagsledare behöver du klara av många olika ansvarsområden för att företaget ska nå framgång. Organisation, arbetsmiljö, strategi och ekonomi är bara några av de ansvarsposter som vilar på entreprenörers axlar.

För att utveckla ditt ledarskap kan du gå ett ledarskapsprogram på distans som ger dig rätt kunskaper, verktyg, metoder och mindset för att skapa långsiktig tillväxt i ditt bolag. Self Leaders har utformat olika ledarskapsprogram som kan anpassas efter det specifika företagets behov, mål och utmaningar. Self Leaders utbildningar lägger stort fokus på självledarskap där chefen såväl som resten av medarbetarna lär sig att leda sig själva och ta ansvar inom teamet. Resultatet är en företagskultur med trivsel, utveckling och tillit.

Som entreprenör kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Att gå en utbildning kanske är det sista du tänker på när tiden är knapp. Det är däremot viktigt att göra tid för kunskapsutveckling. Nya insikter och kunskap är nödvändigt för att utveckla företaget och främja tillväxt. Idag finns det många bra utbildningar, exempelvis Self Leaders ledarskapsprogram, som du kan gå på distans. Det ger ett tidseffektivt inlärningsupplägg med digitala verktyg.

Övriga utbildningar

Det finns många flera utbildningar som kan vara ett bra komplement till ledarskapsprogrammet. Som entreprenör, framför allt i bolagets uppstartsfas, måste du och de andra grundarna göra mycket själva. Innan företaget är lönsamt kan det vara en bra idé att försöka hålla ner kostnaderna. Istället för att anlita dyra konsulter och byråer kan ni försöka göra det mesta själva i uppstartsfasen. Istället för att anlita en designbyrå kan du, eller någon medgrundare, gå en kurs online om marknadsföring och design. Ett första steg är exempelvis att skapa en logga som representerar företaget. Det går såklart att anlita någon för att designa loggan, men det är faktiskt lättare än vad du tror att göra den själv. Med rätt program, en kort designkurs online och rätt inställning kan du skapa en logga för ditt företag. Det finns även kurser inom programmering, redovisning, sociala medier och mycket mer. Du som entreprenör vet vad just du och ditt företag behöver för kompetens!