Bättre företagslikviditet med betaltjänster

Det finns många bra betaltjänster som du som företagare kan använda för att både förbättra företagets likviditet och få företaget att växa. En tjänst som underlättar oerhört mycket är betaltjänster, att du låter ett externt företag ta hand om att driva in dina fakturor.

Bättre betalflöde med betaltjänster

Som företagare är det oerhört viktigt att få in pengarna i tid. Du behöver betala lön och egna räkningar. Att driva in fakturor tar tid. Antingen måste du skicka mejl, brev eller ringa. Många företagare tycker även att det är jobbigt att behöva jaga sina kunder för att få in pengarna. För att få ett bättre betalflöde och i långa loppet även företagslikviditet är det smart att satsa på bra företagstjänster som hjälper dig med just fakturorna. Hos Intrum får du hjälp med fakturering och reskontrahantering, inkasso och delgivning, både i Sverige och utomlands. Gå in på Intrum och ta del av deras företagstjänster och se hur de kan hjälpa dig och ditt företag.

Spara tid

En av de stora fördelarna med att använda smarta företagstjänster är att du sparar tid. Om betalflödet inte fungerar så tar det både tid och kraft. Du oroar dig, blir stressad och behöver spendera tid på onödiga mejl och telefonsamtal. Istället för att arbeta med det som du är riktigt skicklig på. Det är många företag som väljer att lägga ut just faktureringen på ett externt företag. Ett företag som är specialiserat på det, har alla program för att det ska fungera snabbt och som vet exakt hur de ska få kunderna att betala.

Behålla kundrelationen

Utan dina kunder har du inget företag. Som företagare är det därför viktigt att värna om ditt varumärke och ha en god relation med dina kunder. Alla kan råka ut för att ha problem med att betala. Därför är det klokt att du samtalar med Intrum om hur du vill att själva faktureringen ska genomföras. Under hur lång tid och vilken slags attityd som de ska ha till dina kunder. Stora företag med väldigt många kunder behöver inte bry sig lika mycket om själva kundrelationen, som mindre företag som har få kunder. Det kan ju vara så att dina kunder, särskilt företagskunder, själva väntar på att få sina fakturor inbetalda. Men att behålla en god relation till kunderna gynnar även större företag. Om personer blir tvingade att betala väldigt snabbt kan de lätt gå ut och klaga på sociala medier. Det är en kundmakt som inte fanns förut. Kunder uppskattar företag som ger dem både en och två extra chanser, då de flesta i slutändan kommer att betala. Men det är onödigt att du som företagare lägger en massa tid på fakturering, istället för att fokusera på att utveckla och erbjuda bra produkter och tjänster till dina kunder.

Finansiera ditt företagande

Om du har en bra idé och har sonderat terrängen att den är värd att satsa på är nästa steg att komma fram till hur du ska finansiera starten av ditt företag. Du kan välja att låna pengar om du inte har de finansiella medel som krävs för att kunna starta upp företaget. Att låna pengar är det många som gör när de ska komma igång.

Var realistisk

När du ska komma igång är det viktigt att du är realistisk och verkligen räknar på vad du behöver och hur mycket det kommer att kosta i början. Även om du väljer att låna pengar kan du behöva använda dig av eget kapital också. Att satsa egna medel ger dig ökade möjligheter att även få andra att våga bidra med finansieringen av ditt företag.

Välj rätt finansieringslösning

Fundera över olika alternativ när du ska starta upp. Saker som hur mycket pengar du behöver låna och hur behovet ser ut framöver är viktigt att ta ställning till. När du finansierar ditt företag med lånade pengar är det bra att ta i beaktande att alla pengar som lånas även ska betalas tillbaka i sinom tid. På sikt är det dina intäkter som ska göra att företaget överlever, växer och går med vinst. Det finns även olika lösningar när det kommer till finansiering – välj det alternativ som passar dig bäst och är mest hållbart.

Var beredd på att jobba hårt

I början är det även bra att fundera över hur den personliga försörjningen ska se ut om du väljer att bara jobba med ditt företag. Du behöver klara av att betala dina personliga omkostnader under en period. Förutom att du investerar dina egna pengar behöver du även lägga ner mycket tid och energi på att komma igång och lyckas få in kunder. Innan du startar upp företaget är det bra att ta reda på om du har all kunskap som du behöver eller om du behöver gå någon typ av utbildning för att komma igång. Det finns utbildningar för hur du startar företag, företagsekonomi, marknadsföring och mycket mer. Om det finns ekonomiska möjligheter kan det vara en bra idé att ta in extern hjälp med exempelvis marknadsföring.