Vad innebär vår omvärldsbevakning?


Vi håller er uppdaterade med de senaste nyheterna och trenderna inom området för CSR och hållbar utveckling.

Tid är en bristvara, information finns det i överflöd. Därför finns vi.

Vi arbetar med kvalitativ omvärldsbevakning och är specialister på CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbar utveckling. Därför ser vi till att ni får de senaste nyheterna och trenderna som är relevant för er bransch eller verksamhet.

Vi paketerar informationen så att den blir användarvänlig och lättöverskådlig för er. I slutändan är vår omvärldsbevakning ett verktyg för er att spara tid, samtidigt som ni effektiviserar ert hållbarhetsarbete.

Läs mer om våra branschbevakningar (CSRupdate) samt kundspecifika bevakningar nedan.CSRupdate – för en hållbar livsmedelsbransch


Rapporten presenterar både svenska och internationella nyheter inom områden såsom regleringar, märkningar, aktörsinitiativ, livsmedelsproduktion, hälsorön och konsumentbeteende.

I rapporten hittar du:


AKTÖRER
Företags initiativ och aktiviteter som uppmärksammats inom branschen och området.

MATEN & MILJÖN
Nyheter som rör livsmedelproduktion, matavfall och matens påverkan på miljön etc.

MÄNNISKAN & MATEN
Här hittar du det mest intressantaste gällande matens påverkan på människan, kostvanor och konsumentbeteende. 

REGLERINGAR & MÄRKNNGAR
Information som rör regleringar och märkningar finner du här.

Levereras via mail 2 gånger/månad. Vill du ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!

CSRupdate – för en hållbar modeindustri


Rapporten sammanfattar och presenterar både svenska och internationella nyheter inom områden såsom regleringar, certifieringar, aktörsinitiativ, nya material, textilproduktion etc.

I rapporten hittar du:


SVENSKA NYHETER

Här presenteras den senaste uppdateringarna från våra svenska källor gällande; konsumentåsikter, kampanjer, företagsengagemang etc.

INTERNATIONAL NEWS
The latest news and updates from our global sources. Covering areas such as; research, production, campaigns, new initiatives etc.

TRENDSPOTTING & BUSINESS OPPORTUNITIES
We highlight and forecast important trends and possible business opportunities to keep our readers in the forefront when it comes to sustainable fashion.

Levereras via mail 2 gånger/månad. Vill du ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!


CSRupdate – hållbar utveckling inom bygg och arkitektur


Vi presentera de senaste svenska och internationella nyheterna och trenderna.

I rapporten hittar du:


HÅLLBAR ARKITEKTUR

Här finner du spännande exempel på arkitektur som främjar sociala projekt samt minskar miljöpåverkan i byggande och boende; resurseffektiva lösningar, energismart byggande etc.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Här hittar du intressanta nyheter kring vad som händer inom hållbar stadsplanering, urbanisering och aktuella stadsutvecklingsprojekt ur perspektivet hållbar utveckling.

HÅLLBART BYGGANDE
Här hittar du information om hållbara material, byggmetoder och konstruktioner som bidrar till lägre miljöbelasning.

REGLERINGAR OCH CERTIFIERINGAR
Information om politiska initiativ, standarder och certifieringar som främjar hållbar utveckling hittar ni här.

Levereras via mail 1 gång per månad. Vill du också ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!


CSRupdate- ansvarsfulla investeringar


Bevakningen täcker svenska och internationella trender, nyheter, satsningar gällande hållbarhet inom den finansiella sektorn med fokus på:


SVENSKA/ INTERNATIONELLA NYHETER

  • Information gällande ESG, PRI, SRI
  • Information och utveckling inom hållbara investeringar, kreditgivningar och screening
  • Nya satsningar och information gällande finansiella verktyg och indikatorer

Levereras via mail 1 gång per månad. Vill du också ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!

Kundspecifik bevakning


I våra kundspecifika bevakningar utgår vi alltid från kundens prioriterade intresseområden. Identifieringen av specifika intresseområden tas oftast fram i dialog med våra uppdragsgivare. Detta för att kunna säkerställa att relevanta områden sätts för bevakning.

Genom att kombinera våra konsulters olika kompetenser inom området för hållbar utveckling och med effektiva metoder för datainsamling kan informationshanteringen samt arbetet med hållbarhetsfrågorna effektiviseras, underlättas och stärkas.

Vid rapportering görs ett urval av den mest relevant insamlade informationen som vidare sammanställs, bearbetas och analyseras. Informationen presenteras därefter i form av lättöverskådlig och kategoriserad rapport.

Leverans av rapporten anpassas helt efter kundens önskemål.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er? Kontakta oss så berättar vi mer