Vad innebär vår omvärldsbevakning?

Vi håller er uppdaterade med de senaste nyheterna och trenderna inom området för CSR och hållbar utveckling.

Tid är en bristvara, information finns det i överflöd. Därför finns vi.

Vi arbetar med kvalitativ omvärldsbevakning och är specialister på CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbar utveckling. Därför ser vi till att ni får de senaste nyheterna och trenderna som är relevant för er bransch eller verksamhet.

Vi paketerar informationen så att den blir användarvänlig och lättöverskådlig för er. I slutändan är vår omvärldsbevakning ett verktyg för er att spara tid, samtidigt som ni effektiviserar ert hållbarhetsarbete.

Läs mer om våra branschbevakningar (CSRupdate) samt kundspecifika bevakningar nedan.

CSRUPDATE- För en hållbar mode- och textilindustri

Vi ger er överskådlig information om utvecklingen för mode- och textilindustrin inom hållbarhetsområdet.

I vår bevakning belyser vi bl.a nya hållbarhetstrender, nya material, produktion, regleringar, best-in-practice och research. Vi presenterar de senaste svenska och internationella nyheterna och trenderna. I rapporten hittar du:


SVENSKA NYHETER

Här presenteras den senaste uppdateringarna från våra svenska källor gällande; konsumentåsikter, kampanjer, företagsengagemang etc.

INTERNATIONAL NEWS
The latest news and updates from our global sources. Covering areas such as; research, production, campaigns, new initiatives etc.

TRENDSPOTTING & BUSINESS OPPORTUNITIES
We highlight and forecast important trends and possible business opportunities to keep our readers in the forefront when it comes to sustainable fashion.

Rapporten levereras via email 2 gånger per månad.
Vill du också ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!

CSRupdate – Hållbar livsmedelsbransch

Vi ger er överskådlig information om utvecklingen för livsmedelsbranschen inom hållbarhetsområdet.

Vi presenterar de senaste svenska och internationella nyheterna och trenderna. I rapporten hittar du:


SVENSKA NYHETER

AKTÖRER
Företags initiativ och aktiviteter som uppmärksammats inom branschen och området.

FORSKNING & UNDERSÖKNINGAR
Nylanserad forskning och intressanta undersökningar som publicerats

REGLERINGAR & MÄRKNINGAR
Viktig information om märkningar och regleringar som reviderats, uppmärksammats, diskuterats etc.


INTERNATIONAL NEWS

COMPANIES
Interesting examples of what companies in the forefront have done within the area of sustainable business manners.

RESEARCH & NUTRITION
The latest research and science about nutrition and health is presented.

LABELS & REGULATIONS
Information about regulations, labels and standards.

CSRupdate- Hållbar livsmedelsbransch levereras via mail 2 gånger per månad.
Vill du också ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!

img-4
img-2

CSRupdate – Hållbar utveckling inom bygg och arkitektur

CSRupdate – Hållbar utveckling inom bygg och arkitektur

Vi ger en överskådlig information om hållbar utveckling inom bygg och arkitektur.

Vi presentera de senaste svenska och internationella nyheterna och trenderna. I rapporten hittar du:

HÅLLBAR ARKITEKTUR
Här finner du spännande exempel på arkitektur som främjar sociala projekt samt minskar miljöpåverkan i byggande och boende; resurseffektiva lösningar, energismart byggande etc.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Här hittar du intressanta nyheter kring vad som händer inom hållbar stadsplanering, urbanisering och aktuella stadsutvecklingsprojekt ur perspektivet hållbar utveckling.

HÅLLBART BYGGANDE
Här hittar du information om hållbara material, byggmetoder och konstruktioner som bidrar till lägre miljöbelasning.

REGLERINGAR OCH CERTIFIERINGAR
Information om politiska initiativ, standarder och certifieringar som främjar hållbar utveckling hittar ni här.

CSRupdate – Hållbar utveckling inom bygg och arkitektur levereras via mail 1 gång per månad.
Vill du också ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!

CSRupdate- Ansvarsfulla investeringar

Vi ger er överskådlig information om utvecklingen för finanssektorn inom hållbarhetsområdet.

Bevakningen täcker svenska och internationella trender, nyheter, satsningar gällande hållbarhet inom den finansiella sektorn med fokus på:

SVENSKA/ INTERNATIONELLA NYHETER

  • Information gällande ESG, PRI, SRI
  • Information och utveckling inom hållbara investeringar, kreditgivningar och screening
  • Nya satsningar och information gällande finansiella verktyg och indikatorer

CSRupdate- Ansvarsfulla Investeringar levereras via mail 1 gång per månad.
Vill du också ta del av rapporten? Kontakta oss så ordnar vi det!

img-5

Kundspecifik bevakning

I våra kundspecifika bevakningar utgår vi alltid från kundens prioriterade intresseområden. Identifieringen av specifika intresseområden tas oftast fram i dialog med våra uppdragsgivare. Detta för att kunna säkerställa att relevanta områden sätts för bevakning.

Genom att kombinera våra konsulters olika kompetenser inom området för hållbar utveckling och med effektiva metoder för datainsamling kan informationshanteringen samt arbetet med hållbarhetsfrågorna effektiviseras, underlättas och stärkas.

Vid rapportering görs ett urval av den mest relevant insamlade informationen som vidare sammanställs, bearbetas och analyseras. Informationen presenteras därefter i form av lättöverskådlig och kategoriserad rapport.

Leverans av rapporten anpassas helt efter kundens önskemål.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er? Kontakta oss  så berättar vi mer